Wat is een leerlijn?

Eén van de opbrengsten die de werkplaats computational thinking voor ogen heeft is een leerlijn specifiek voor het scholenbestuur. Onder het begrip ‘leerlijn’ verstaan wij in navolging van Strijker (2010) een “beredeneerde opbouw” van tussendoelen die leiden tot een meer algemeen einddoel en die vertaald kunnen worden naar concrete onderwijsactiviteiten passend bij verschillende leeftijdsgroepen en vak- of vormingsgebieden. Een leerlijn biedt een leerkracht houvast als het gaat om wat zijn leerlingen leren – welke inhouden dus onderwezen dienen te worden – en hoe zijn onderwijs dat leren beïnvloedt (Boland, 1999). SLO (z.d.) noemt dit type leerlijn een inhoudslijn of leerstoflijn: een lijn waarin staat “welke inhouden van een leergebied aan bod moeten komen”. In de leerlijn computational thinking is het begrip computational thinking opgedeeld in zes leergebieden die ieder eigen tussendoelen hebben.