Wat is een leerlijn?

Eén van de opbrengsten die de werkplaats computational thinking voor ogen heeft gehad is een leerlijn specifiek voor de stichting SKBG wat betreft Computational Thinking. Onder het begrip ‘leerlijn’ verstaan wij in navolging van Strijker (2010) een “beredeneerde opbouw” van tussendoelen die leiden tot een meer algemeen einddoel en die vertaald kunnen worden naar concrete onderwijsactiviteiten passend bij verschillende leeftijdsgroepen en vak- of vormingsgebieden. In de leerlijn computational thinking is het begrip computational thinking opgedeeld in zes leergebieden die ieder eigen tussendoelen hebben.

Klik hier voor het document.