Visie op goed CT-onderwijs

Goed CT-onderwijs betekent alle leerlingen stimuleren om algoritmisch denken (stapsgewijs vooruit- en terugredeneren) te combineren met creatief denken om, eventueel met behulp van technologie, probleemoplossend vermogen te ontwikkelen zodat uiteenlopende vraagstukken in uiteenlopende disciplines opgelost kunnen worden.