Beebot STaal thema: GEK

Om extra met de woorden van een thema te oefenen maakte ik deze Beebot kaarten. De beebot kaarten kunnen in de beebotmat gestopt worden en dan kunnen de kinderen programmeren en woordenschat oefenen ineen.

Lesdoelen CT

  • De leerling leert een eenvoudige taak opdelen in deeltaken
  • De leerling leert een concrete situatie vertalen naar een plan
  • De leerling leert met behulp van technologie een eenduidig probleem oplossen door een stappenplan te maken

Lesdoelen

  • Woordenschat vergroten


Over deze les

Tijdsduur ± 15 minuten
Vakgebieden Taal
Organisatie Circuit
Leeftijd Middenbouw

Aangeboden door Odette Merkx

Heeft u vragen?

Neem contact op